Demokracja Energetyczna

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie chce rozwijać się w spsób zrównoważony, wykorzystując swój ekologiczny potnecjał. Turystyka kwalifikowana, mikrobiogazownie, sadownictwo i warzywnictwo, budownictwo niskoenergetyczne, rolnictwo ekologiczne i odnawialne źródła energii to "smart specialisation" i priorytety w obszarze ochrony środowiska Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
do góry