Demokracja Energetyczna

REScoop 20-20-20

Porozumienie zrzeszające spółdzielnie i grupy obywatelskie z siedmiu krajów Europy: Włoch,Belgii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Szwajcarii i Francji, wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie.


 

Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem i oszczędzania energii oraz nowe formy własności i systemy finansowania projektów energetycznych, organizują akcje promujące kooperatywy (np. w formie wystaw podróżujących po Europie), a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej zarówno w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu unijnym. 

Zobacz stronę REScoopdo góry