Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna we Władysławowie

W dniach 14-15.06 odbędą się dwudniowe warsztaty z demokracji energetycznej pod patronatem burmistrzyni Władysławowa, Grażyny Cern, prowadzone m.in. przez Dariusza Szweda i Beatę Maciejewską z Zielonego Instytutu a także ekspertów ds. energetyki wiatrowej i solarnej oraz spółdzielni energetycznych.


Warsztat skierowane są do osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie demokracji energetycznej. Wybór Władysławowa na miejsce warsztatów jest nieprzypadkowy: Rada miasta przyjęła bowiem uchwałę antyatomową a także należy do europejskiego Porozumienia między burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym (http://www.porozumienieburmistrzow.eu). W programie m.in.: działanie spółdzielni energetycznych w Europie; potencjał tworzenia zielonych miejsc pracy;  korzyści finansowe dla gmin i ich mieszkańców z zastosowania odnawialnych źródeł energii; przykłady regulacji prawnych w innych krajach - dobre praktyki.

 

Zdjęcia z wydarzeniado góry