Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna w Krakowie, 1.10.2013

Spotkanie zorganizowane w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, skoncentrowane na rozproszonej energetyce opartej OZE, nowych formach własności energii oraz rozwojowi zielonej gospodarki i zielonych miejsc pracy w perspektywie 2014-2020 r.


Na spotkaniu dyskutować będziemy o rozproszonej energetyce opartej o źródła odnawialne, nowych formach własności energii oraz lokalnych działaniach służących tworzeniu zielonych miejsc pracy i rozwojowi zielonej gospodarki w perspektywie 2014-2020 r.
.
Udział w spotkaniu potwierdzili między innymi:  Grzegorz Biedroń i Kazimierz Czekaj - radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak - wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Małgorzata  Jantos - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Paweł Ścigalski -  przewodniczący Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, Andrzej Guła - Krakowski Alarm Smogowy, Paweł Musiałek - Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej, Dariusz Szwed - Zielony Instytut, Joanna Mieszkowicz - Fundacja Aeris Futuro. Debatę poprowadzi dziennikarz Radia Kraków  Jacek Bańka.

Kontakt z koordynatorem wydarzenia Michałem Królem michal.krol@zielonyinstytut.pl,


Debata realizowana przez Fundację Przestrzenie Dialogu we współpracy z Zielonym Instytutem i Fundacją im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce.

Zdjęcia z wydarzeniado góry