Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna w Trzebini

Spotkanie na zaproszenie burmistrza Trzebini na temat korzyści płynących z energetyki odnawialnej 04 kwietnia 2014 r. z udziałem radnych i przedsiębiorców.


4 kwietnia (piątek) godz. 9.00 – 13.00

Trzebińskie Centrum Kultury

Dwór Zieleniewskich

ul. J. Piłsudskiego 47a

32 - 540 Trzebinia

 

W programie m.in.:

- budżet UE na lata 2014-2020 a energetyka odnawialna;  

- rosnąca rola regionów i samorządów w realizacji inwestycji prorozwojowych;

- rozwój  w Europie nowych form własności energii (spółdzielnie energetyczne, samorządowe zakłady energetyczne, prosumenci);

- uwarunkowania lokalne oraz prawodawcze dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce;

-  propozycje lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy;

 

Prelegenci: Dariusz Szwed – przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, Michał Kitkowski i Marek Kras – przedsiębiorcy i eksperci w dziedzinie OZE.

W ramach spotkania odbędzie się odbędzie się prezentacja instalacji solarnych dla mediów i mieszkańców. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne.

 

Zdjęcia z wydarzeniado góry