Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna we Władysławowie, 16.04.2013

„Energia ze słońca i wiatru - z korzyścią dla indywidualnych odbiorców i lokalnej społeczności” – to hasło otwartego spotkania nt odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania przez indywidualnych odbiorców i lokalne społeczności.


Serdecznie zapraszamy: radnych i radne, wójtów i sołtysów, osoby z organizacji pozarządowych, ze środowisk naukowych, biznesowych, ludzi mediów, obywateli i obywatelki z Władysławowa i gminy Władysławowo na otwarte spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania przez indywidualnych odbiorców i lokalne społeczności.
16 kwietnia (wtorek) o godz. 17.30, Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. J. Hallera 19, sala 103

Na spotkaniu przedstawimy szanse i możliwości, jakie stwarza energetyka słoneczna i wiatrowa. Skoncentrujemy się zarówno na praktycznej stronie energetyki opartej o źródła odnawialne, jak i na społecznych i ekonomicznych jej aspektach. Wskażemy w jaki sposób zmienia się sposób produkowania, własności i dystrybucji energii dzięki prosumentom, lokalnym społecznościom czy spółdzielniom energetycznym. Omówimy propozycje lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy.
Prezentacje m.in.: Beata Maciejewska, Fundacja Przestrzenie Dialogu - aspekty społeczne, Michał Kitkowski, Sun Sol - aspekty praktyczne, Dariusz Szwed, Zielony Instytut - aspekty ekonomiczne.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org do dnia 15 kwietnia Serdecznie zapraszamy!
Dodatkowe informacje: biuro@przestrzeniedialogu.org
Organizatorzy: Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.do góry