Demokracja Energetyczna

Debata pt. „Atomowy Koszalin?”, 22.05.2012

Publiczna debata z serii Demokracji energetycznej, organizowana w ramach II Festiwalu KOSZART w Koszalinie, związana z potencjalną lokalizacją elektrowni jądrowej w gminie Mielno w bliskiej odległości Koszalina.


Zapraszamy na publiczną debatę „Atomowy Koszalin?”, która odbędzie się 26 maja w godz. 14.00 -16.00 , w Namiocie Festiwalowym w Parku Książąt Pomorskich w Koszalinie. Uczestnicy debaty - przedstawiciele i przedstawicielki społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu, polityki - dyskutować będą na temat:
- realizowanej w Polsce i regionie polityki energetycznej
- zielonych alternatyw dla atomu
- wpływu danych modeli polityki energetycznej na jakość życia, rozwój miejsc pracy, spójność społeczną.
- szans udziału społeczności lokalnej w realizacji danego modelu polityki energetycznej.

W debacie udział wezmą m.in.:

  • prof. Konrad Czerski, kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim
  • Piotr Jaśkiewicz, Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska
  • dr hab. Leszek Pazderski, wykładowca UMK w Toruniu, jeden z ambasadorów obywatelskiej kampanii Link
  • Olga Roszak-Pezała - wójt gminy Mielno


Debata odbędzie się w ramach II edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej KOSZART oraz projektu "Demokracja energetyczna". Będzie relacjonowana przez lokalne media, które objęły nad nią patronat.
Organizatorami debaty są: Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja im. Róży Luksemburg i Zielony Instytut

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz zdjęcia z wydarzeniado góry