Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna w Mielnie

Drugie z cyklu spotkanie podsumowujące projekt Demokracja energetyczna.


Drugie z cyklu spotkanie podsumowujące projekt Demokracja energetyczna.

19 października 2015 r. (poniedziałek) w godz. 09.00-13.00
Urząd Gminy Mielno (ul. Bolesława Chrobrego 10)

Celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowych działań w ramach demokracji energetycznej, przeanalizowanie ich słabych i silnych stron, wskazanie na nowe możliwości, m.in. współpracy i sieciowania (w ramach działań w danych województwie, ponadregionalnie, międzynarodowo). Kluczowe jest  wskazywanie na potencjał oszczędności energetycznych i likwidacji ubóstwa energetycznego np. dzięki wymianie oświetlenia na energooszczędne, rozwojowi prosumenckiej lokalnej fotowoltaiki, tworzenia lokalnych miejsc pracy w sektorze OZE. Wzmocnienie wiedzy  i włączenie do sieci europejskich działających na rzecz OZE da szansę na lokalny zrównoważony rozwój.

Program:
09.00 – 09.15 Otwarcie spotkania i przywitanie gości: Beata Maciejewska, Dariusz Szwed
09.15 – 10.00 Co zrobiliśmy przez ostatnie 3-4 lata?
10.00 – 10.30 Dyskusja moderowana i próba odpowiedzi na pytanie, jakie działania na rzecz demokracji energetycznej na Pomorzu się sprawdziły, a jakie nie?
10.30- 11.30 Prezentacje prelegentów:
Michał Kitkowski – przedsiębiorca, ekspert ds. energetyki solarnej
Beata Maciejewska – trenerka, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju
Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, ekspert ds. zielonej gospodarki
11.30 – 12.00 Rozpoznanie dalszych potrzeb i rozwiązań usprawniających wprowadzenie demokracji energetycznej.
12.00 – 12.15 Przerwa / poczęstunek
12.15 – 12.45 Spisanie najważniejszych wniosków. Dyskusja podsumowująca (zmierzająca do analizy SWOT obecnej sytuacji w rozwoju demokracji energetycznej na Pomorzu).
12.45 – 13.00 Wyznaczenie osób, które wezmą udział w końcowym spotkaniu podsumowującym w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyznaczenie działań koniecznych do przygotowania spotkania podsumowującego w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!
WSTĘP WOLNY
Więcej informacji: www.demokracjaenergetyczna.pl

Kontakt: karolina.matuszewska@przestrzeniedialogu.org, maria.janiak@zielonyinstytut.pl

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polscedo góry