Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna w Odargowie

Pierwsze z cyklu spotkanie podsumowujące projekt Demokracja energetyczna.


Pierwsze z cyklu spotkanie podsumowujące projekt Demokracja energetyczna.

17 października 2015 r. (sobota) w godz. 11.00-15.00
Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Kotwica w Odargowie, ul. Wiejska 14

Celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowych działań w ramach demokracji energetycznej, przeanalizowanie ich słabych i silnych stron, wskazanie na nowe możliwości, m.in. współpracy i sieciowania (w ramach działań w danych województwie, ponadregionalnie, międzynarodowo). Kluczowe jest  wskazywanie na potencjał oszczędności energetycznych i likwidacji ubóstwa energetycznego np. dzięki wymianie oświetlenia na energooszczędne, rozwojowi prosumenckiej lokalnej fotowoltaiki, tworzenia lokalnych miejsc pracy w sektorze OZE. Wzmocnienie wiedzy  i włączenie do sieci europejskich działających na rzecz OZE da szansę na lokalny zrównoważony rozwój.

Program:
11.00 – 11.10 Otwarcie spotkania i przywitanie gości: Beata Maciejewska, Dariusz Szwed
11.10 – 11.40 Co zrobiliśmy przez ostatnie 3-4 lata?
11.40 – 12.20 Dyskusja moderowana i próba odpowiedzi na pytanie, jakie działania na rzecz demokracji energetycznej na Pomorzu się sprawdziły, a jakie nie?
12.20- 13.20 Prezentacje prelegentów:
Mirosława Diwyk – Koza – prawniczka, ekspertka ds. komunikacji społecznej
Beata Maciejewska – trenerka, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju
Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, ekspert ds. zielonej gospodarki
13.20 – 14.00 Rozpoznanie dalszych potrzeb i rozwiązań usprawniających wprowadzenie demokracji energetycznej.
14.00 – 14.20 Przerwa / poczęstunek
14.20 – 14.50 Spisanie najważniejszych wniosków. Dyskusja podsumowująca (zmierzająca do analizy SWOT obecnej sytuacji w rozwoju demokracji energetycznej na Pomorzu).
14.50 – 15.00 Wyznaczenie osób, które wezmą udział w końcowym spotkaniu podsumowującym w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyznaczenie działań koniecznych do przygotowania spotkania podsumowującego w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!
WSTĘP WOLNY
Więcej informacji: www.demokracjaenergetyczna.pl

Kontakt: karolina.matuszewska@przestrzeniedialogu.org, maria.janiak@zielonyinstytut.pl

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polscedo góry