Demokracja Energetyczna

Konferencja: Premierze, uwolnij odnawialną energię Polaków!

Na odbywającej się 17 stycznia w Sejmie konferencji prasowej Zielony Instytut i Twój Ruch wspólnie zaapelowały do premiera o prawdziwe, a nie udawane wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i demokracji energetycznej w Polsce.


Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu Dariusz Szwed skrytykował program „Prosument” NFOŚiGW. Przypomniał, że w latach 2014-2020 NFOŚiGW ma przeznaczyć na wszystkie mikroinstalacje (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, mikrowaitraki, mikrobiogazownie) 600 mln zł podczas, podczas gdy w latach 2010-2013 przeznaczył 450 mln zł tylko na same tylko instalacje kolektorów słonecznych. To oznacza, że mamy do czynienia z regresem i tak małego wsparcia dla rozwoju energetyki obywatelskiej.
 
Wyraził obawę, że w związku z tym, że program ma ruszyć w III kwartale 2014 roku (miał być gotowy na początku 2014 roku) to zostanie wykorzystany jako element kampanii wyborczej partii rządzących w zbliżających się wyborach samorządowych. Jednocześnie w programie nadal nie wiąże się poziomu wsparcia środkami publicznymi z poziomem dochodów uzyskiwanych przez obywateli. W ten sposób program nie odpowiada na kluczowy problem społeczny, jakim w Polsce jest ubóstwo energetyczne wśród setek tysięcy rodzin płacących co najmniej 10% swoich dochodów na prąd i ogrzewanie.
 
Mówił także o tym, że rząd nie planuje wesprzeć rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej w latach 2014-2020. Niestety nieuchwalona od trzech lat ustawa o OZE oraz obecny proponowany jej kształt wskazuje, że rząd planuje dalej wspierać koncerny energetyczne w skandalicznym procederze palenia biomasy w starych kotłach węglowych określanego, jako współspalanie. Przypomnijmy, że od kilku lat kategorycznie sprzeciwiamy się współspalaniu, jako kreatywnej księgowości, która nie stworzyła przemysłu OZE w Polsce a służy jedynie wsparciu koncernów węglowych pieniędzmi na zieloną energię, które mogłyby trafić do obywateli.

 

Wystąpił z propozycją wprowadzenia w Polsce tzw. opomiarowania netto (net metering) czyli rozliczania energii poprzez jej bilansowanie – energia wyprodukowana przez prosumenta minus energia zakupiona w sieci – wnoszenia opłaty tylko za tak zbilansowaną sumę na rachunku.

Opomiarowanie netto - Zielony Instytut wraz ze Związkiem Pracodawców Branży Fotowoltaicznej działający przy Pracodawcach RP wyliczyli, że wprowadzenie opomiarowania netto mogłoby przyspieszyć zwrot inwestycji w energetykę słoneczną do ok 8 lat, a więc okresu, który zachęci obywateli do inwestowania we własne instalacje!

 

Poseł Twojego Ruchu Andrzej Rozenek powiedział, że na świecie dokonuje się rewolucja energetyczna, w której przewodzą państwa, które najszybciej zdały sobie z tego sprawę, takie jak Niemcy, Japonia czy kraje skandynawskie. Podkreślił, że ten, kto nie rozumie, że prosument jest przyszłością energetyki, zostanie w tyle, co już teraz niestety sprawdza się w przypadku Polski.

Zdjęcia z wydarzenia

Relacja z kanału You Tubedo góry