Demokracja Energetyczna

Gmina Choczewo

Choczewo to gmina wskazana jako potencjalne miejsce budowy elektrowni atomowej, jednocześnie bada możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na swoim terenie.
do góry