Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Spotkanie nt. demokracji energetycznej na zaproszenie zarządu powiatu gliwickiego i radnej Sejmiku Śląskiego Małgorzaty Tkacz-Janik z udziałem polityków z powiatu i przedsiębiorców.


 2 kwietnia (środa) godz. 9.00 – 13.00  

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, sala sesyjna

ul. Zygmunta Starego 17; 44-100 Gliwice

 

W programie m.in.:

- budżet UE na lata 2014-2020 a energetyka odnawialna;  

- rosnąca rola regionów i samorządów w realizacji inwestycji prorozwojowych;

- rozwój  w Europie nowych form własności źródeł energii (spółdzielnie energetyczne, samorządowe zakłady energetyczne, prosumenci);

- uwarunkowania lokalne oraz prawodawcze dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce;

-  propozycje lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy;

- aspekty planistyczne i środowiskowe dotyczące OZE.

 

 

Prelegenci: Dariusz Szwed – przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, Arkadiusz Augustyniak, Michał Kitkowski , Marek Kras,   – przedsiębiorcy i eksperci w dziedzinie OZE, Marek Zaborowski z Instytutu Ekonomii Środowiska zaangażowany w powołanie Koalicji na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.

 

W ramach spotkania odbędzie się prezentacja instalacji solarnych orazedukacyjno-informacyjnego stołu multimedialnego dot. OZE. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne.

 

www.demokracjaenergetyczna.pl 

kontakt: biuro@przestrzeniedialogu.org

 

Organizatorzy:  Zarząd Powiatu Gliwickiego, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce.

Patronat medialny: Nowiny Gliwickie, Wiadomości Powiatu Gliwickiego. 

Zdjęcia z wydarzenia

 

 do góry